„Nem vagyunk mindannyian arra hivatottak, hogy rendkívüli dolgokat hajtsunk végre,

hanem arra, hogy nagyon egyszerű hétköznapi munkát végezzünk rendkívüli szeretettel…"

                                                                                                             Jean Vanier

 

Kedves Látogató!

 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt a Játékforrás oldalán!

Grósz Tünde vagyok, a Sárbogárdi Zengő Óvoda fejlesztő óvodapedagógusi területen szakvizsgázott óvodapedagógusa.

Intézményünk székhelyén évek óta végzem a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség körébe tartozó (BTMn) gyermekek egyéni fejlesztését,akiknek iskolaérettségük eléréséhez nem elégséges a hagyományos óvodai fejlesztés. Kiscsoportos formában fejlesztő foglalkozások megszervezését, vezetését végzem, a Pedagógiai Szakszolgálat által készített Szakértői vélemény alapján javasolt fejlesztési területekre építve.

Az egyéni fejlesztés olyan hatékony nevelői befolyásolás, ami támaszt nyújt a gyermek fejlődési sajátosságaihoz igazodva, biztosítva hozzá az aktuálisan fejlődő pszichés funkciók kibontakoztatásához megfelelő szociális környezetet. Egyrészt jelenti a részleges elmaradások kompenzálását, másrészt a domináló képességek intenzív fejlesztését. 

Az egyéni fejlesztő foglalkozásokon részt vevő gyermekek érdekében fejlesztések, innovációk befogadására, adaptálására, kezdeményezésére, saját ötleteim megvalósítására, a fejlesztés és a megalapozott, szakszerű vizsgálatok egymást támogató hatásának kiaknázására törekszem.

A fejlesztés kapcsán korrekciót igénylő gyermek hatékony óvodai fejlesztése csak korszerű team munkában hozhat eredményt. Az együttműködés fontos résztvevője a szülő, a gyermek óvodapedagógusa, a velük való kapcsolat. A gyermek fejlődésére a legnagyobb hatást a családi nevelés jellege gyakorolja, az óvoda tudatos, célirányos fejlesztő munkájánál fogva fokozza a segítő családi nevelés hatását, a birtokában levő speciális módszereknek, szakmai tudásnak felhasználásával. Az ideális tárgyi feltételek, a kiscsoportos formában történő fejlesztés olyan tényezők, amelyek egyes gyermekek számára optimálisabb feltételeket teremtenek, mint a gyermek nagyobb létszámú csoportba ágyazottan történő fejlesztése.

Az egyéni fejlesztések szervezésekor fontos, hogy megfelelő hangsúlyt helyezzek a differenciált, egyéni bánásmódra és fejlesztésre. A további fejlesztés menetét a gyermekek haladásához ütemezem. Érdemes várni, hisz az érési folyamatok nem sürgethetőek. Amíg például a gyermeknek alapvető téri problémái vannak, szinte lehetetlent kérünk tőle, mikor azt akarjuk, hogy tanuljon meg olvasni.

A mindenkori fejlesztés akkor lesz a leghatékonyabb, ha precízen tudjuk, hogy mit kell fejlesztenünk, és mivel akarjuk fejleszteni. Egy-egy játék nagyon sok területen fejleszt, de a legtöbbjüknél jól körülírható a fő hatás.

A „Játékforrás” célja: - A BTMn gyermekek fejlődéséhez kapcsolódó rövid elméleti ismeretek átadása és az ahhoz kapcsolódó néhány játék segítségével igyekszem könnyebbé tenni a nehézségekkel küzdő gyermekek számára az óvodai életet, útmutatót nyújtok a velük való bánásmódra, megismerhetik a fejlesztésük lehetőségeit.

 

A tanulási zavarok megelőzése, korrekciója szakember feladata, ám pedagógusok, szülők egyszerű játékokkal, a szabad mozgás örömének biztosításával sokat tehetünk ellene.

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 

 

                Játékforrások

 

 

 

 

 A mozgás szerepe a gyermeki fejlődésben

 

 

Mozgásfejlesztés területei-Nagymozgások

 

 

A testtudat fejlesztése

 

 

Egyensúlyérzék fejlesztése

 

 

Az alapmozgások koordinációjának javítása

 

 

A téri tájékozódás fejlesztése

 

 

Finommozgás fejlesztése