GAZDÁLKODÁSI ADATOK

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 1. melléklete III. rész (Gazdálkodási adatok) 2. pontjának (közzétételi egységének) rendelkezése alapján, negyedévente közzé kell tenni az alábbi adatokat:

 

"A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve"

2022/ 1. negyedév

2022/ 2. negyedév

2022/3. 4. negyedév

Sárbogárdi Zengő Óvoda adatlap 2022

NAVÜ gazdálkodási adatok 2023.01.31.

2023/ II. negyedév gazdálkodási adatok

2023/ III. negyedév gazdálkodási adatok

2023/IV. negyedév gazdálkodási adatok