A Projektről

 

 

A projekt azonosító száma:                 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00084

Kedvezményezett neve:                        Sárbogárdi Zengő Óvoda

Projekt címe:                                       Intergenerációs híd az óvodában

Szerződött támogatás összege:             6.000.000 Ft

Támogatás mértéke:                            100 %

Projekt tervezett befejezése:                 2020.09.15.

Célcsoport:                                         Óvodás gyermekek

 

 

A projekt célja:

Kultúrára nevelés már az óvodában meg kell, hogy kezdődjön ezért fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermekek már korai életszakaszukban megismerjék a színházi előadások miliőjét. Ezen felül a helyi természeti adottságok megismerése, illetve a helyi értékek átadása a következő generációnak szintén fontos célja a projektnek, annak érdekében, hogy tiszteljék, szeressék meg a természetet és az őket körülvevő környezetet. Természeti értékek megbecsülése hozzájárul a kulturált viselkedés és városképünk megőrzéséhez is egyaránt. A tervezett programok, rendezvények keretében a közösség erősítése a gyermek-szülő kapcsolat valamint a mások elfogadásának elősegítése is hozzájárul a helyi közösség fejlesztéséhez.

 

A projekt tartalma: 

Sárbogárd város történetében elengedhetetlen szerepet játszik a művészet, zene és kultúra már évtizedek, lassan egy évszázad óta. Ez ugyanígy elmondható a sportról is. A városvezetés, valamint a művészettel, kultúrával illetve mozgással, sporttal Sárbogárdon foglalkozó személyek, óvónők elengedhetetlennek tartják azt, hogy a sport, élmények és mozgás mellett a város, valamint az ország művészeti értékeit, kulturális kincseit továbbadják, szélesítsék és megszerettessék már egészen kicsi kortól kezdve.

A művészetben és kultúrában előnyös szempont, hogy minden korosztály számára lehetőségeket kíván és tud nyújtani. Azonban tekintettel arra, hogy a huszonegyedik század rohanó világában sajnos nem jut az ifjú generációk számára elég idő, hogy művészettel, kultúrával foglalkozzanak, melynek kiváltó oka az internet és nagy mennyiségű információáradat, mely igen leköti a fiatalokat, így most célzottan a fiatalok, különösen a gyerekek lennének a célcsoport. Az indok, hogy ne csak globális szinten kulturálódjanak (pop zene, facebookstb…) hanem a helyi értékekkel is megismerkedjenek, mindezt úgy, hogy mozogjanak és egészséges életmódra legyenek ösztönözve, ugyanis minél többet töltenek a számítógép előtt, sajnos annál kevesebbet mozognak és ezt el kell tudatosan kerülni

Részletesen az alábbi programokat valósítjuk meg:

-       a) Színházlátogatás: A sárbogárdi Zengő Óvoda és tagóvodái (Sárszentmiklós, Töbörzsök és Pusztaegres) gyermekeinek színházlátogatását szeretnénk megvalósítani a projekt ezen részéből. A színházlátogatás 4 előadásból álló bérletsorozatot jelent, melyben zenés gyermekdalos műsor, hagyományos bábszínházi előadás, élőszereplős zenés mesejáték és modern köntösbe öltöztetett népmese is helyet kap. A gyermekek zenei nevelésében, esztétikai fejlesztésükben, valamint figyelmük összpontosításában is komoly szerepet játszik a különböző színházi produkciók megtekintése. A darabok kiválasztása az életkori sajátosságaik figyelembevételével történik. A településrészek óvodáiból autóbusszal szállítjuk a gyerekeket a rendezvénynek helyet adó helyszínre.

 

-       b) Kirándulások szervezése: Családi-közösségi programként kirándulást szervezünk (2019. tavaszán vagy őszén), hogy a gyerekek mozgásra legyenek ösztönözve és megismerjék a természetet. A kirándulásokat több helyszínre tervezzük, különböző időben, előadókkal, túra vezetőkkel.

 

-       c) Nyárköszöntő rendezvény: Az óvoda utolsó napján - 2019. júniusában - lenne egy nagyméretű nyárköszöntő programsorozat családokkal együtt, külső helyszínen, vagy helyszíneken, amely magába foglal sok különböző programot: arcfestészet, tűzoltóautó bemutatás, sportversenyek, erdei óvoda bemutató és sok más színes program.