HÍREK:

 

 

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00084 azonosító számú, „Intergenerációs híd az óvodában” című projekt keretében egy Nyárköszöntő rendezvényt, több kirándulást és egy négy alkalomból álló Színházlátogatás bérlet sorozatot valósítottunk meg.

I.                   Nyárköszöntő rendezvény:

Nyárköszöntő rendezvény sorozatot szerveztünk a Sárbogárdi Zengő Óvoda gyermekei számára. A nevelési év vége felé, a tavaszi jó idő beköszöntével egyre nagyobb igény mutatkozik a gyerekekkel az óvodai mindennapok színesítésére. Kiszabadulni az intézmény falai közül és külső helyszíneken különböző programokon részt venni, ahol tartalmas, az óvodás gyerekek igényeit, szükségleteit, fejlettségüket figyelembe vevő vidám programok várják őket. A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00084 számú, „Intergenerációs híd az óvodában” című pályázat lehetőséget adott arra, hogy a Sárbogárdi Zengő Óvoda gyermekeinek számára megszervezzünk egy Nyárköszöntő rendezvény sorozatot, melyben mindegyik gyermek megtalálhatta a számára megfelelő program elemet. A nagyobbak szívesen vettek részt mindegyik programon, a külső helyszíneken is, a kisebbek pedig inkább választották a már ismerős, biztonságot nyújtó óvodai helyszínt az ott zajló programokkal.

A Nyárköszöntő programokon, 2019.július 11-12.-én a Sárbogárdi Zengő Óvoda gyermekeinek napjait tettük színesebbé, élménydúsabbá.                                                                                             

Első körben az újonnan épült Tanuszoda megismertetését tűztük ki célul még több gyermek számára, ezen belül pedig a víz, az úszás megszerettetését. A nyár közeledtével, a meleg időjárás következményeként a gyermekek szívesen lubickolnak a hűs vízben, így a rendelkezésünkre álló két napban játékos vízhez szoktatást szerveztünk számukra a Sárbogárdi Sportegyesület és a Tanuszoda együttműködésével, melyen a gyermekek örömmel vettek részt. A programba a szülőknek is betekintést engedtünk, szívesen kísérték el gyermekeiket erre a programra és ezzel együtt segítséget is nyújtottak az óvodának, az óvodai dolgozóknak a program gördülékeny megvalósításában, a gyerekek körüli teendőkben.

Másodsorban a gyerekek által annyira kedvelt erdei óvodába látogattunk el velük, ahol rengeteg színes látnivaló, érdekesség, feladat, verseny és új élmény várta őket. Az erdei óvodába rendszeresen járunk a nevelési év folyamán.  Hisszük, hogy a természet szeretetét elsősorban nem képeskönyveken, videókon keresztül lehet a gyerekekben elültetni, hanem egy természeti helyszínen, ahol saját maga tapasztalhatja meg az élő környezetet, az erdő élővilágát és így válhat érzékennyé a természetes élővilág szeretetére, védelmére.   Az erdei óvodai rendezvények helyszíne a Vadex Mezőföld Zrt. által üzemeltetett Soponyai Gilice Erdei Óvoda volt. Az erdei óvodai programokon mindkét nap más-más előadó mesélt a gyermekeknek az őket körülvevő világ szépségeiről, a természetről, állatokról, növényekről játékosan, az óvodás korosztály igényeihez, fejlettségükhöz igazodva.  Az előadásokkal, játékos vetélkedőkkel három helyszínen várták a gyerekeket a Soponyai erdei óvodában. Volt lábnyomhatározás és kézműves tevékenykedés, magasles, madárhatározás, feladatlapok, madárgyűrűzés és előadás, a nagyvadkerti állatok megtekintése közben előadás a nagyvadakról és agancs-szarv felismerési feladatok.

Harmadik helyszín a Sárbogárdi Zengő Óvoda udvara volt, ahol a helyi tűzoltók engedtek betekintést a gyermekeknek és a szülőknek a tűzoltó autóba, meséltek az érdeklődő gyermekseregnek a tűz veszélyeiről, majd egy örömteli habpartival zárták a délelőttöt. Az óvoda udvarán várták még a lelkes gyermekeket ugráló vár, arcfestés és kézműves foglalkozások is.     

A két napon 71 fő gyermek vett részt. A programokat úgy szerveztük, hogy mindegyik gyermek részt tudjon venni, mindegyik programon, ezért két csoportra osztottuk a gyermekeket.

1.      csoport: 35 gyermek

2.      csoport: 36 gyermek

A csoportok és napi programjaik alakulása részletesen:

2019.július 11:

1. csoport

8.00 – 8.30 - utazás az uszodába/átöltözés

8.30-10.00 – Fürdőzés/öltözés/utazás

10.00-11.10 - Kézműves foglalkozások/Arcfestés/Ugráló vár/Tűzoltó bemutató

11.10-11.30 – Habparti a tűzoltókkal

2. csoport

8.00 – Indulás Soponyára a Gilice Erdei Óvodába

9.00-11.00 – Erdei óvodai programok

11.00 – 11.30 – Utazás vissza az óvodába

2019. július 12:

1. csoport

8.00 – Indulás Soponyára a Gilice Erdei Óvodába

9.00-11.00 – Erdei óvodai programok

11.00 – 11.30 – Utazás vissza az óvodába

2. csoport

8.00 – 8.30 - utazás az uszodába/átöltözés

8.30-10.00 – Fürdőzés/öltözés/utazás

10.00-11.10 - Kézműves foglalkozások/Arcfestés/ Ugráló vár /Tűzoltó bemutató

11.10-11.30 – Habparti a tűzoltókkal

 

A programok megszervezésére a Sárbogárdi Sportegyesülettel kötöttünk megbízási szerződést, melyben ők vállalták a programok megszervezésével és lebonyolításával járó mindennemű feladatot.

 

II.                Kirándulások:

2019 őszén 17 kirándulást szerveztünk a Sárbogárdi Zengő Óvoda gyermekei számára, 6 helyszínen.  A kirándulásoknak olyan helyszíneket választottunk, ahol a gyermekek természeti környezetben elégíthetik ki mozgásigényüket és közben új ismeretekkel gazdagodhatnak, játékos, cselekvő, felfedező tevékenységeken keresztül juthatnak tapasztalatokhoz, ismerkedhetnek meg természeti értékeinkkel, átérezhetik azok fontosságát, kialakulhat bennük egyfajta óvó-védő, környezettudatos szemlélet. A kirándulásokba családi-közösségi programként igyekeztük a szülőket is bevonni. Ahol igény volt rá, ott a kirándulás helyszínre is elkísérték a csoportokat, máshol a kirándulás megvalósítása körüli teendőkben segítettek. Minden csoport sok támogatást a kapott a családoktól, hogy zökkenő mentesen meg tudjanak valósulni a kirándulások programjai. A családok bevonását nagyon fontosnak tartjuk az intézmény és a családok közötti kapcsolat erősítése miatt is. Szinte minden csoportban van hátrányos helyzetű gyermek/család, akiknek bevonása kiemelkedően fontos volt számunkra. Az ő helyzetükön nagyban segített, hogy a kirándulások költségeit a pályázat állta és a többi szülő is partner volt az egyéb támogatásban a részükre. Így ezáltal ezek a gyermekek is ugyanúgy pozitív élményekhez juthattak, mint a többiek és a közösségi nevelés is nagyban megvalósult.

A kirándulások időpontjai és helyszínei:

 

A kirándulások megszervezésére a Sárbogárdi Sportegyesülettel kötöttünk megbízási szerződést, melyben ők vállalták a kirándulások megszervezésével és lebonyolításával járó mindennemű feladatot.

 

III.             Színházlátogatás bérletsorozat

Helyszín: József Attila Művelődési Központ, Sárbogárd

Dátumok:

1.      előadás: 2019.10.15.

2.      előadás: 2019.11.26.

3.      előadás: 2020.02.25.

4.      előadás: eredeti dátum 2020.03.31. A koronavírus járvány miatti rendkívüli intézkedések miatt a 4. előadás a tervezett első időpontban elmaradt. Pótlás: 2020.09.15.

A Sárbogárdi Zengő Óvoda és tagóvodáinak gyermekei számára színházlátogatások megszervezése, megvalósítása volt a cél. Sajnos sok család számára nem elérhető egy színházlátogatás, ezért próbáljuk a gyermekeket minden évben egy-egy színházi élményhez juttatni és ezeken keresztül egy-egy új ablakot nyitni a világra, hisz önmagában a színházlátogatás is élmény, mely különös légköre nagy hatással van a gyerekekre.

A színházlátogatásokkal hozzá járulhatunk gyermekeink irodalmi, kulturális fejlődéséhez, személyiségük sokrétű, komplex fejlesztéséhez. 

A színházlátogatás 4 előadásból álló bérletsorozat, melyben zenés gyermekdalos műsort, hagyományos bábszínházi előadást, élőszereplős zenés mesejátékot és modern köntösbe öltöztetett népmesét terveztünk. A gyermekek zenei nevelésében, esztétikai fejlesztésükben, érzelmeik alakulásában, valamint figyelmük összpontosításában is komoly szerepet játszik a különböző színházi produkciók megtekintése. A darabok kiválasztása az életkori sajátosságaik figyelembevételével történik. A településrészek óvodáiból autóbusszal szállítottuk a gyerekeket a rendezvénynek helyet adó helyszínre, a József Attila Művelődésházba.

Az előadások nagyon jól sikerültek, gyerekek és felnőttek is mindannyian remekül éreztük magunkat. A bérletsorozatra minden évben nagy az érdeklődés, az idei előadások is telt házzal mentek le. A színházlátogatás programját minden évben beépítjük a nevelő-oktató munkánk rendszerébe.

A 2019/2020 nevelési év bérletsorozatának előadásai:

1.      Kifli zenekar zenei koncertje/előadása – 2019.10.15.

A gyerekek rendkívül kedvelik a nekik szóló gyermekdalokat. Különböző alkalmakkor, tevékenységek közben, de akár játékidőben is szívesen hallgatják és éneklik a kedvenc dalokat. A Kifli zenekar által tartott koncert nagy siker volt. Szívesen kapcsolódtak be több ismert dal éneklésébe.

2.      Aranyszőrű bárány – 2019.11.26.

A népmesék nagyon fontosak a gyermekek komplex személyiség fejlődésében.  Néphagyományaink ápolásában is fontos szerepet játszanak.  A népmeséken keresztül a gyermekek ismerkedhetnek őseink szokásaival, életmódjával, régi tárgyakkal. Szókincsük nagyban bővülhet számukra régies szavakkal, kifejezésekkel.  Az Aranyszőrű bárány ismert mese a gyermekek körében, az óvodában is sokat meséljük, bábozzuk, különböző alkalmakkor dramatizáljuk nekik. A színházlátogatás alkalmával pedig egy más környezetben, modern köntösbe öltöztetett előadásban láthatták.

3.      Kiskakas Gyémánt félkrajcárja – 2020.02.25.

A Kiskakas gyémánt félkrajcárja című mese a gyermekek első számú kedvence. A mese előadása is a számukra legérthetőbb, legjobb megfogalmazásban, feldolgozásban, élő szereplős előadással készült. Nagy siker volt, hogy a vállalkozó szelleműbb gyermekek be is kapcsolódhattak, szerepet kaphattak egy-egy jelenetben, így még jobban beleélhették magukat a mesébe, bele csöppenhettek a török császári udvar életébe.

4.       A negyedik előadás első időpontja 2020.03.31. volt. A koronavírus járvány által bejött szigorítások és rendkívüli óvodai szünet miatt az eredeti időpontban elmaradt az előadás.

2020. szeptemberében a vírus csökkenése által újra nyitott a sárbogárdi József Attila Művelődési Ház is, ezért az elmaradt márciusi előadást sikerült bepótolni, a gyerekekkel megtekinteni, természetesen a vírushelyzethez kötődő egészségügyi szabályok szigorú betartásával.

A színház a személyek közötti jogszabályban meghatározott távolságok betartatása miatt kevesebb létszámú gyermeket tudott fogadni, ezért csak a nagycsoportosok vettek részt az előadáson. Egészségünk védelmének érdekében szigorúan betartottuk a maszkviselés, fertőtlenítés, távolságtartás szabályait. Ám a szigorított feltételek sem tudták elvenni a gyermekek örömét. Negyedik alkalommal is egy nagyon jól sikerült, szórakoztató előadást láttunk.

A színházlátogatások megszervezésére a Sárbogárdi Kulturális Egyesülettel kötöttünk megbízási szerződést, melyben ők vállalták a színházlátogatások megszervezésével és lebonyolításával járó mindennemű feladatot.

A projekt keretében 1 Nyárköszöntő rendezvényt, 17 kirándulást és 4 színházlátogatást valósítottunk meg.

A projekt 2020.09.15-én, az utolsó színházlátogatással befejeződött.