Pedagógus továbbképzés

„Zengő szó” workshop

Intézményünk workshop keretében adott lehetőséget az érdeklődőknek arra, hogy betekintést kapjanak az óvodai tehetséggondozás mindennapjaiba. A Fejér Megyei Tehetségsegítő Tanács - melynek tagja a Sárbogárdi Zengő Óvoda is - programjaként megvalósuló rendezvényre Agárdról, Alapról, Nagyvenyimről, Pusztaszabolcsról, Sárkeresztúrról, Székesfehérvárról is érkeztek szakemberek. A résztvevők megismerhették intézményünk„Zengő szó a gyermekekért” tehetséggondozó programját, a tehetséggondozáshoz vezető utat, illetve, hogy hogyan vált tehetségponttá óvodánk mind a négy feladat ellátási helyen, és hogy milyen lehetőségeket kínálunk a gyermekeknek, melyről intézményvezetőként prezentáltam. Ezt követően pedig kolléganőim olyan eszközöket és módszereket mutattak be, amivel a tehetségígéretes gyermekek hatékonyan fejleszthetők. A LÜK táblajátékot Pálinkásné Horváth Erzsébet ajánlotta, Emperger Jánosné az Okoskocka fejlesztő eszköz családdal ismertette meg vendégeinket, Vitéz Mariann pedig a Magyar Mozgáskotta készletet mutatta be. Huszárné Karnis Eszter a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézményének tehetséggondozó koordinátora tájékoztatta a hallgatóságot a tehetségazonosítás eljárásrendjéről. A tulipános módszert az „Egy húron pendülünk” néptánc csoport tagjai „táncolták el”, a gyermekek felkészítője Huszárné Várhelyi Ildikó és Kőrösi Erika óvodapedagógusok voltak. A fejlesztő játékokat a résztvevők is kipróbálhatták, így a program végén játszóházzá alakult az óvoda tornaszobája. Az intézmény vendége volt a Fejér Megyei Tehetségsegítő Tanács elnöke Ráczné Kálmán Anikó, és Fehérvári Krisztina a megyei óvodai munkacsoport vezetője, akik konzultációs lehetőséget is nyújtottak a résztvevők számára.

                                                                                              Huszárné Kovács Márta

intézményvezető

 

 

 

Afrika hét rejtelmei, avagy hogyan neveljünk egészséges óvodásokat

A Sárbogárdi Zengő Óvoda második alkalommal adott otthont az EFOP 3.1.1.14.-2015-0001-Kisgyermeknevelés támogatása c. országos kiemelt európai uniós projektben megvalósuló, a hátránycsökkentő óvodai nevelést fókuszba helyező háromnapos pedagógus-továbbképzésnek. Intézményünkben mindig kiemelkedő helyen szerepelt az egészségvédelem, egészségfejlesztés. Pedagógiai gyakorlatunk követi, megjeleníti az egészség modern fogalmának összetevőit, holisztikus egészség-szemléletünk, és óvodapedagógiai gyakorlatunk azt bizonyítja, hogy az értelmi fejlesztés és a szociális kapcsolattartás fejlesztése ugyancsak egészségvédő. Ezért a lelki egészségvédelem is feladata minden óvodapedagógusnak és óvodai alkalmazottnak egyaránt. Szemléletünkből fakadóan lényeges területnek tartjuk tehát a testi egészségvédelem mellett a lelki egészségvédelmet is, mert kiegyensúlyozott, boldog óvodásokat szeretnénk nevelni. Intézményvezetőként lehetőséget kaptam a továbbképzés alkalmával, hogy bemutassam pedagógiai célkitűzéseinket, a gyermekek egészségfejlesztésének gyakorlati megvalósulásának feltételeit, és lehetőségeit, a hátránykompenzálást is lehetővé tevő korszerű módszerekkel történő eredményes pedagógiai munkánkat. Beszámoltam arról, hogy a TÁMOP 6.1.2. 11/1-2012-1564 „Egészséges óvodások Sárbogárdon” pályázat keretében lehetőséget nyertünk a pályázatban megírt egészség tervünk megvalósítására, melynek jelenleg a fenntartási időszakában vagyunk. Egészségtervünk, programunk a TÁMOP 6.1.1./12/1 Egészségfejlesztési Szakmai Hálózat c. projekt jó gyakorlat gyűjteményébe is bekerült. Szakmai munkánknak köszönhetően az Oktatási Hivatal pályázat keretében választotta ki óvodánkat a továbbképzés gyakorlati bemutató helyszínéül. Az egészséges életmódra nevelés mindenkor átszövi a mindennapjainkat, minden tevékenységünket. Az előző hetekben kiemelten foglalkoztunk az egészséges életmóddal, ezen belül a lelki egészségvédelemmel. Óvodánk partner támogatója többek között a Gondolkodj Egészségesen Alapítvány, így az idei évben is bekapcsolódtunk programjukba. Az idei GE! Hét fővonalát Finy Petra: Az oroszlán tekintete c. modern meséje adta, és Dr. Bakonyi Anna szakmai vezető, és kollégái játék ötlettára segítette a megvalósítást. Azok a kollégák, akik részt vettek a továbbképzésen, óvodánk Süni csoportjában egy afrikai hét eseményeibe nyerhettek bepillantást. A téma alapötletét tehát az óvodánkban megvalósított Gondolkodj Egészségesen Program kínálta. Toldi Miklósné óvodapedagógus kollégánk pedig adaptálta a művészet eszközeivel a csoport adottságaihoz, az eltérő életkorú, és képességű gyermekekhez, figyelembe véve a körülményeket, és ettől a megvalósítás egyedivé, és hitelessé vált. Bízunk benne, hogy pedagógiai szemléletünket bemutatva, hozzájárultunk ahhoz, hogy az egészséges életmód tudatos kialakításával máshol is egészséges, boldog óvodások nőnek fel.

 

                                                                                        Huszárné Kovács Márta

intézményvezető

 

Bemutató foglalkozás: Afrika hét

A foglalkozás vezetője: Toldi Miklósné óvodapedagógus

               

 

Országos hatókörű továbbképzésnek adott otthont a Sárbogárdi Zengő Óvoda

Az EFOP-3.1.1 Kisgyermekkori nevelés támogatása kiemelt európai uniós projektben megvalósuló, a hátránycsökkentő óvodai nevelést fókuszba helyező háromnapos pedagógus-továbbképzésnek adott helyet városunk. A projekt koordinátora az Oktatási Hivatal, mely pályázat útján választotta ki intézményünket bemutató helyszínként, a kiváló, példaértékű szakmai munkánknak köszönhetően.
Az utóbbi évtizedek oktatás kutatási eredményei szerint a kisgyermekkori hátrányok alapvetően befolyásolják a gyermekek további előmenetelét, egész életútjára hatnak. A továbbképzés e kutatások eredményeire alapozva a kisgyermekkori hátránykompenzálás korszerű óvodai módszereinek megismertetése, megfigyelése, elsajátítása érdekében jött létre.
A képzési program része egy hospitálással egybekötött jó gyakorlat megtekintése, melyet október 5-én a Sárbogárdi Zengő Óvoda székhelyén láthattak megyénkből, és az ország különböző régióiból érkező óvodapedagógusok. Vitéz Mariann szakvizsgázott óvodapedagógus, és a Margaréta csoportba járó óvodásaink, - valamint a csoportban nevelésüket segítő kollégák-, játékos mozgásos tevékenység közben mutatták be, hogy hogyan lehet Magyar Gábor Mozgáskotta módszerével hatékonyan fejleszteni az egyéni képességeket, és életkori sajátosságokat is figyelembe véve a gyermekeket. Sütő Éva óvodapedagógus kutyás terápia bemutatót tartott Durmival, és a kutya felvezetőjével, Dr. Kissné Plecskó Judittal. Mindegyik foglalkozáson öröm volt látni, hogy a gyermekek élvezik a játékos tevékenykedtetést, és még a legkisebbek is nagyon aktívak, és ügyesek voltak. Persze nem maradt el a dicséret egyik foglalkozás után sem, hiszen a vendég óvó nénik is mosolyogva dicsérték meg óvodásainkat. A továbbképzés elméleti oktatása során, mint az óvoda vezetőjének lehetőségem volt bemutatni intézményünket, pedagógiai célkitűzéseinket, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztésének gyakorlati megvalósulásának feltételeit,és lehetőségeit, a hátránykompenzálás, és tehetséggondozás korszerű módszerekkel történő eredményes pedagógiai munkánkat.  Az elméleti modulban a képzésen részt vevők Vlaskóné Csatlós Erzsébet képzés előadó által, megismerhették a pedagógiai programra vonatkozó jogszabályi hátteret, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek sajátosságait, a gyermekek képességfejlődését segítő módszereket, technikákat, játékokat. A visszajelzések alapján a képzésen részt vevő kollégák hasznos tapasztalatokkal tértek haza, amit a mindennapi óvodai gyakorlatukban kamatoztatni fognak a gyermekek javára.

Ezúton is köszönöm a város vezetőségének, hogy támogatásukkal segítették a továbbképzés megvalósulását,- helyszínt, lehetőséget biztosítottak arra, hogy pedagógiai jó gyakorlataink szélesebb körben is megismerhetővé váltak.

                                                                             Huszárné Kovács Márta

                   intézményvezető

 

 

 

Bemutató foglalkozás: Kutyás terápia

A foglalkozás vezetője: Sütő Éva óvodapedagógus

 

                 

Bemutató foglalkozás: Mozgáskotta a gyakorlatban.

A foglalkozás vezetője: Vitéz Mariann óvodapedagógus