Kedves Látogató!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, a Sárbogárdi Zengő Óvoda honlapján. Köszönöm érdeklődését!

Honlapunkon igyekszünk tájékoztatást adni leendő és jelenlegi óvodásaink szüleinek, és mindenkinek, aki óvodánk iránt érdeklődik. Remélem honlapunkat olvasva, mindenki megtalálja a számára szükséges információt!

Intézményünk számos név, szerkezeti és tartalmi változáson ment keresztül, míg kialakult mai profilja.

Városunkban több mint száz éves múltra tekint vissza óvodai nevelésünk. Jelenlegi intézményünk 2013. július 1-től –fenntartói döntés következtében- jött létre a város óvodáiból. Működéséről, sajátos szervezeti felépítéséről az olvasó, a dokumentumokra kattintva az SZMSZ-ből tájékozódhat.

Óvodai nevelésünk négy különálló feladat-ellátási helyen, földrajzilag is elkülönülő épületben történik. A székhelyhez tartozik egy tagóvoda, és kettő telephely. Mindegyik óvoda közös Pedagógiai programunk alapján, a helyi adottságokhoz, viszonyokhoz és igényekhez alakítva,  hagyományaikat tovább éltetve fejleszti, és neveli a gondjaira bízott gyermekeket. A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a hozzánk járó gyermekek jól érezzék magukat, szeressenek óvodába járni, testileg, lelkileg és szellemileg jól fejlődjenek. Nagyon fontos elvünk, hogy a szülőkkel szoros napi kapcsolatot ápoljunk, és célkitűzéseinket velük együtt valósítsuk meg. Ezzel kapcsolatos részleteket az intézmény pedagógiai programjából lehet felderíteni, szintén a dokumentumokra kattintva. Óvodásaink nevelését gyermekszerető, szakmailag felkészült óvodapedagógusok, szakemberek végzik.

A kiemelt figyelmet érdemlő gyermekek neveléséhez szükséges személyi és tárgyi feltétel mindegyik óvodában adott. Az inkluzív nevelés során gyógypedagógusok segítségével biztosítjuk a különböző fejlesztő órákat.

Esélyt adunk a hátrányok csökkentésére, segítjük a társadalmi beilleszkedést.

Tehetséggondozó foglalkozásaink (néptánc, kézműves foglalkozás, mese, bábjáték, mozgás,) jó lehetőséget teremtenek a gyermeki képességek kibontakoztatására, kiemelkedő tehetségek felfedezésére. A Bozsik foci programban is biztosítjuk a részvételt.

A „ZÖLD” óvoda szemlélet megvalósulásával környezettudatosságra és egészséges életmódra neveljük óvodásainkat.

Óvodáinkban az egyházak képviselői által tartott hit és vallásoktatásban részesülnek azok a gyermekek, akiknek szülei igényelték a külön foglalkozást.

Intézményünkben az étkeztetést az Eatrend Kft látja el, biztosítja a különböző tartós betegségekből fakadó (allergiák, tej-és gluténérzékenység, cukorbetegség) speciális étrendet is.

A feladatellátási helyek nevére kattintva, a képgalériákból, hírekből kitűnik intézményünk sokszínűsége: mindegyik óvodának sajátos hangulata, atmoszférája van, színes és gazdag programokkal, melyet a szülőkkel, és támogatókkal közösen valósítunk meg.

Szeretettel és örömmel várjuk a gyermekeket intézményünkbe, hogy közösen éljük át az élet boldog pillanatait!

Kérem, Tisztelt Támogatóinkat, a Szülőket, hogy a jövőben is fejlesszük együtt intézményünket, megragadva minden lehetőséget, mely segíti közös céljaink megvalósulását!

                                                                                                           Tisztelettel:

                                                                                                                                               Huszárné Kovács Márta

                                                                                                                                                      Intézményvezető